Loading...
PROFIL2018-12-03T14:15:48+00:00

Kontakt os nu for at høre nærmere

Miljøteknik og jordanalyser med uvildig rådgivning

Hvis du skal grave i jorden og flytte rundt på mere end en m³ jord, har du meget ofte brug for hjælp fra JORD-ids miljøteknikere.
Hvis du bor i et klassificeret område – og det gør du, hvis du bor i bymæssig bebyggelse – må du højest flytte en m³ jord uden at tage jordprøver.

Som privatejet og uvildigt firma inden for miljøteknisk rådgivning arbejder JORD-id både for private, for erhverv som gartnere, entreprenører og landmænd samt det offentlige.
Vi garanterer vores kunder, at vi er et uvildigt firma inden for miljørådgivning. Vi har aldrig økonomiske eller lignende interesser i de enkelte opgaver.

Fleksible jordprøver over hele landet af erfaren miljøtekniker

JORD-id har opgaver fordelt over hele landet

For mere information ring eller skriv en mail

Daglige opgaver inden for jordanalyser, miljøkemi og miljøteknik

Fleksible jordprøver over hele landet af erfaren miljøtekniker

JORD-id har opgaver fordelt over hele landet. Vi arbejder for eksempel i

  • Jylland
  • Fyn
  • Sjælland

Selvfølgelig arbejder JORD-id helst inden for normal arbejdstid.
Men vi ved udmærket godt, at vi nogle gange kan hjælpe dig gevaldigt ved at være fleksible. Og så er vi selvfølgelig det. Vi ved, hvor dyrt det er for dig, når dine maskiner holder stille.

Indehaver og miljøtekniker Charlotte Madsen, Horsens

Indehaver af JORD-id er Charlotte Madsen, der er uddannet miljøtekniker.

Charlotte Madsen arbejdede derefter på bl.a. Eurofins Steins Laboratorium, som er det største miljølaboratorium herhjemme, og som naturligvis arbejder med jordanalyser og miljøkemi. Her arbejdede Charlotte Madsen blandt andet med

  • Jordanalyser
  • Klimakammeranalyser
  • Vandanalyser

Miljøtekniker og merkonom

Den oprindelige uddannelse som miljøtekniker supplerede Charlotte Madsen med en merkonomuddannelse i personaleadministration.
Inden hun blev selvstændig, har Charlotte Madsen blandt andet erfaring fra et rådgivende ingeniørfirma i Horsens.

JORD-id er stiftet i 2010 og har til huse i Horsens. For mere information ring eller skriv en mail